Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 192
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vepacel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraseal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verkazia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Veropol injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Verpamil 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Verpamil 200 mg depottabletti SPC 2020-07-22 Uusi

PL

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-20 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verzenios - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Vesicare 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2014-01-20

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Veyann 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veyvondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vfend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Vi-Siblin rakeet SPC 2020-06-30

PL

Resepti/itsehoito

Vi-Siblin S rakeet SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viagra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Viant infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-10-28.doc

PL

Resepti

Viatim liuos ja suspensio injektionestettä varten, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2017-10-18

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2018-09-13

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg ml nenäsumute, liuos SPC 2018-06-19

PL

Itsehoito

Vicks Vaporub voide SPC 2018-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Victoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vidaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viekirax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >