Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 196
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Vasculosis 10 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vaxigrip injektioneste, suspensio SPC 2019-05-23

PL

Resepti

VaxigripTetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-08-01

PL

Resepti/itsehoito

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2015-11-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectibix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vedrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velcade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velmetia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veltassa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vemlidy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Venclyxto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Venlafaxin Hexal 75 mg, 150 mg depotkapseli kova SPC 2018-01-26

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37.5, 75, 150 mg depotkapseli kova SPC 2017-11-03

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5, 75, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-08 Uusi

PL

Resepti

Venlafaxin Ratiopharm 37.5, 75, 150 mg depotkapseli SPC 2018-05-09

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 150 mg depotkapseli SPC 2018-07-09

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 75 mg depotkapseli SPC 2018-07-09

PL

Resepti

Venofer 20 mg-ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsetraatti, liuosta varten SPC 2016-07-18

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-05 Uusi

PL

Resepti

Venotrix 20 mg-ml infuusiokonsentraatti - injektioneste SPC 2018-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Venticoll 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Ventoline 0.4 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-09-13

PL

Resepti

Ventoline 1, 2 mg-ml sumutinliuos SPC 2016-04-15

PL

Resepti

Ventoline 2 mg tabletti SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Ventoline 5 mg-ml sumutinliuos SPC 2018-10-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >