Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 210
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxneuvance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxzevria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vazkepa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Vectavir 1 % emulsiovoide SPC 2022-09-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectibix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vedrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
VEGZELMA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veklury - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velcade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velmetia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velsipity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veltassa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vemlidy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Venclyxto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2023-04-04

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37,5 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg depotkapseli, kova SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg depotkapseli, kova SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Venlafaxin ratiopharm 37.5 mg, 75 mg 150 mg depotkapseli, kova SPC 2024-02-14 Uusi

PL

Resepti

Venlafaxin Sandoz 300 mg depottabletti, SPC 2023-09-22

PL

Resepti

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg depottabletti, SPC 2023-09-22

PL

Resepti

Venlafaxin Teva 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2023-05-02

PL

Resepti

Venofer 20 mg Fe -ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-10-18

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2023-05-08

PL

Resepti

Venotrix 20 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Ventizolve 1,26 mg nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Ventoline 0,4 mg/ml oraaliliuos SPC 2023-05-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >