Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 199
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Viant infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-06-29.doc

PL

Resepti

Viatim liuos ja suspensio injektionestettä varten, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2017-10-18

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute SPC 2018-05-23

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg ml nenäsumute, liuos SPC 2018-05-21

PL

Itsehoito

Vicks Vaporub voide SPC 2018-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Victoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vidaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viekirax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-07-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti SPC 2018-02-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2017-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vinelle 75 mikrog tabletti SPC 2016-03-17

PL

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-03-02

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2017-05-09.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ViraferonPeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2015-09-15

PL

Itsehoito

Visclear 0.5 mg-ml silmätipat SPC 2017-02-01

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus SPC 2017-03-13

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli SPC 2017-03-13

PL

Resepti

Visipaque 270 mg I-ml, 320 mg I-ml injektioneste, liuos SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >