Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 184
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inbrija - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increlex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incresync - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Indium IN-111 chloride 370 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-06-08

PL

Resepti

Indium In-111 DTPA injektioneste SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Indium In-111 Oxinate kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2015-07-02.doc

PL

Resepti

Indivina 1 mg-2.5 mg, 1mg-5 mg, 2 mg-5 mg tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli SPC 2014-12-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inductos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Inegy 10 mg-20 mg, 10 mg-40 mg, 10 mg-80 mg tabletti SPC 2018-09-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Infanrix Hexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Infanrix-Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2017-01-30

PL

Resepti

Infanrix-Polio+Hib injektiokuiva-aine ja suspensio, injektiopullo ja esitäytetty ruisku SPC 2017-11-10

PL

Resepti

Infanrix-Polio+Hib injektiokuiva-aine ja suspensio, injektiopullot SPC 2017-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Influvac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2018-05-08

PL

Resepti

Influvac Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inhixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Injexate 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2018-11-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inlyta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Innohep 2500, 3500, 4500 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa SPC 2017-06-12

PL

Resepti

Innohep 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa SPC 2017-06-12

PL

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Innovair 200-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-11-20

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Innovair nexthaler 200 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2018-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
INOmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Inside 150 mg tabletti SPC 2019-02-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >