Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 186
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2023-10-31

PL

Resepti

Innovair 200 mikrog-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2023-10-31

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2022-09-01

PL

Resepti

Innovair Nexthaler 200 mikrog-6 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2022-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
INOmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inrebic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Inspiolto Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste, liuos SPC 2022-08-12

PL

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-01 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Instillido 20 mg/ml geeli SPC 2023-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulatard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin aspart Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin lispro Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insuman - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Integrilin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intelence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intrarosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intuniv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invega - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Invicorp 25 mikrog - 2 mg injektioneste, liuos SPC 2023-07-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invokana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Iomeron 150mg I-ml, 200mg I-ml, 250mg I-ml, 300mg I-ml, 350mg I-ml ja 400 mg I-ml injektioneste SPC 2023-08-18

PL

Resepti

Iopamigita 300 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2011-09-07

PL

Resepti

Iopidine 10 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-07-25

PL

Resepti

Iopidine 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2024-02-08 Uusi

PL

Resepti

Ipratropium bromide/salbutamol Neutec 0,5 mg / 2,5 mg per 2,5 ml sumutinliuos SPC 2023-07-31

PL

Resepti

Ipratropium-Salbutamol Orion 0.5 mg-2.5 mg per 2.5 ml sumutinliuos SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Iqymune 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-08-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >