Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 155
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-06-11

PL

Resepti

Cosopt 20mg-ml + 5mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2017-12-08

PL

Resepti

COSOPT sine 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-05-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadrops - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dicloabak 1 mg_ ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-27 Uusi

PL

Resepti

Dorzolamid-Timolol Sandoz silmätipat, liuos SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Duokopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoTrav - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emadine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exocin 3 mg-ml silmätipat SPC 2016-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eylea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

FML Liquifilm 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2017-09-18

PL

Resepti

Fotil Forte silmätipat kerta-annospakkaus SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Fotil ja Fotil Forte silmätipat SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Fucithalmic 10 mg-g silmätipat, suspensio SPC 2018-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ganfort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glaukostad 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Holoclar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Hyprosan 3.2 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ikervis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Iluvien 190 mikrog implantaatti silmän lasiaiseen, asetin SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Iopidine 10 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Iopidine 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Isopto Carpine 20 mg-ml ja 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Izba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jetrea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lastin 0.5 mg-ml silmätipat SPC 2018-10-08

PL

Resepti

Latanoprost Pfizer 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Latanoprost Sandoz 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2018-11-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >