Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 157
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rhokiinsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simbrinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Softacort 3.35 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2018-07-09.DOC

PL

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Taflotan 15mikrog-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2017-10-24

PL

Resepti

Tafluprost Santen 15 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Terra-Cortril-P silmä-korvatipat, suspensio SPC 2018-06-13

PL

Resepti

Terra-Cortril-P silmä-korvavoide SPC 2018-05-15

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Tobrasone 3 mg-ml + 1 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Tobrex Depot 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Travoprost-Timolol Stada 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-05-25

PL

Resepti

TRIESENCE 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Trusopt 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-30

PL

Resepti

Ultracortenol 5 mg-g silmävoide SPC 2016-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verkazia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-05

PL

Itsehoito

Visclear 0.5 mg-ml silmätipat SPC 2017-02-01

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus SPC 2017-03-13

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli SPC 2017-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voltaren Ophtha 1 mg-ml silmätipat SPC 2014-10-20

PL

Resepti

Voltaren Ophtha 1 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa SPC 2014-10-20

PL

Resepti

Xalatan 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2020-08-14 Uusi

PL

Resepti

Xalcom 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >