Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 160
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oftan Akvakol 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annopakkaus SPC 2015-09-01

PL

Resepti

Oftan C-C 2 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-08-13

PL

Resepti

Oftan Chlora 10 mg-g silmävoide SPC 2017-01-24

PL

Resepti

Oftan Chlora 10 mg-g silmävoide SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Oftan Dexa 1 mg-g silmävoide SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Oftan Dexa 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Oftan Dexa-Chlora silmätipat SPC 2016-12-01

PL

Resepti

Oftan Dexa-Chlora silmävoide SPC 2004-06-02

PL

Resepti

Oftan Flurekain 1.25 mg-ml + 3 mg-ml silmätipat SPC 2018-05-31

PL

Resepti

Oftan Metaoksedrin 100mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-10-16

PL

Resepti

Oftan Obucain 4 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-06-20

PL

Itsehoito

Oftan Starine 0.5 mg/ml silmätipat SPC 2011-02-02

PL

Resepti

Oftan Syklo 10 mg-ml silmätipat SPC 2011-09-20

PL

Resepti

Oftan Syklo 5 mg-ml silmätipat SPC 2011-09-20

PL

Resepti

Oftan Timolol 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Oftan Timolol 5 mg/ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Oftan Tropicamid 5 mg-ml silmätipat SPC 2017-08-30

PL

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Oftastad 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2019-12-13

PL

Resepti

Oftastad comp 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2019-11-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opatanol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Orodrops 12 mg-ml korvatipat, liuos SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Otazem 250 mikrog-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Otiborin Forte korvatipat SPC 2010-05-12

PL

Resepti

Otiborin korvatipat SPC 2010-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxervate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozurdex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >