Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 205
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neotigason 10 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2023-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neparvis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nepexto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nephromag 0,2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nerlynx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neulactil 10 mg tabletti SPC 2012-03-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neulasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neupogen 0,3 mg-ml injektioneste SPC 2024-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neupro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neuraceq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neuramin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-02

PL

Itsehoito

Neurobion forte tabletti, päällystetty SPC 2022-01-22

PL

Itsehoito

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Neurontin 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2024-02-15

PL

Resepti

Neurontin 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-15

PL

Resepti

Neurotol slow 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti SPC 2022-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevanac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nevirapine Viatris 400 mg depottabletti SPC 2023-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexavar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexium 40 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-06-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexium Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NexoBrid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nexodal 0,4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Nexplanon 68 mg implantaatti, ihon alle SPC 2024-06-04 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NEXPOVIO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexviadyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ngenla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >