Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 212
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Noxafil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nplate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nubeqa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nucala - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuceiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nulojix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Numeta G13E infuusioneste, emulsio PL 2020-09-10

PL

Resepti

Numeta G13E infuusioneste, emulsio SPC 2021-06-11 Uusi

PL

Resepti

Numeta G16E infuusioneste, emulsio SPC 2021-06-11 Uusi

PL

Resepti

Numeta G19E infuusioneste, emulsio SPC 2021-01-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nustendi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 38-120-40 infuusioneste, emulsio SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 56-144-40 infuusioneste, emulsio SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 5.4-G 120-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 8-G 144-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Omega 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Nutriflex Omega 38-120-40 infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Nutriflex Omega 56-144-40 infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Nutriflex Peri infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutriflex Plus infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutriflex Special infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutritrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NutropinAq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

NUTRYELT infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-05-29.docx

PL

Resepti

NuvaRing depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-10-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuwiq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nystatin Orifarm 100 000 IU-ml oraalisuspensio SPC 2019-11-28

PL

Resepti

Nystimex 100 000 IU-ml oraalisuspensio SPC 2021-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nyvepria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >