Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 210
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimvastid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ninlaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nintedanib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nintedanib ratiopharm 100 mg, 150 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-01-17

PL

Resepti

Nintedanib STADA 100 mg, 150 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Nintedanib Zentiva 100 mg, 150 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-01-25

PL

Resepti

Niontix 100% lääkkeellinen kaasu, nesteytetty SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Nipruss 60 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Nitisinone Dipharma 2 mg, 20 mg kapseli, kova SPC 2024-06-11 Uusi

PL

Resepti

Nitisinone Dipharma 5 mg, 10 mg kapseli, kova SPC 2024-06-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nitisinone MDK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-09-21.docx

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Nitroglycerin Orifarm 0.5 mg resoribletti SPC 2024-03-12

PL

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-29

PL

Resepti

Nitrosid Retard 20 mg depotkapseli, kova SPC 2020-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nityr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nivestim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nix 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2023-04-03

PL

Itsehoito

Nix shampoo SPC 2022-02-03

PL

Itsehoito

Nizoral 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2024-01-30

PL

Itsehoito

Nizoral 20 mg-ml shampoo SPC 2021-08-20

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog ja 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-05-05

PL

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-10

PL

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-21

PL

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Noradrenalin Abcur 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Noradrenalin Aguettant 0.08 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-10-07

PL

Resepti

Noradrenalin Fresenius Kabi 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-10-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >