Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 277
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 1500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Actavis Group - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levetiracetam Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levetiracetam Sandoz 250 mg, 500 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-22

PL

Resepti

Levetiracetam Stada 100 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Levetiracetam Stada 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levetiracetam Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levitra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-05

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-07

PL

Itsehoito

Levodonna 1,5mg tabletti SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Levodopa-Benserazide Orifarm 100 mg-25 mg tabletti SPC 2022-02-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-11

PL

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2011-04-19

PL

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Levofolic 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-11-01

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Levomethadone G.L. Pharma 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, tabletti, SPC 2024-02-13

PL

Resepti

Levonicopto 5 mg-ml silmätipat liuos, kerta-annospakkaus SPC 2024-04-03

PL

Resepti

Levonorgestrel Stada 1,5 mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2023-10-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >