Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 279
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lioresal 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21

PL

Resepti

Lipistad 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-15

PL

Resepti

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-17

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2023-03-17

PL

Resepti

Lipoplus 200 mg-ml infuusioneste, emulsio SPC 2024-03-06

PL

Resepti

Liporion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Liprolog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lisdexamfetamine Orion 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg ja 70 mg kapseli, kova SPC 2023-08-24

PL

Resepti

Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-02-20

PL

Resepti

Lisinopril ratiopharm 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-08-09

PL

Resepti

Lisinopril-Hydrochlorothiazide Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Litak - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Litalgin 500 mg - 5 mg tabletti SPC 2023-04-24

PL

Resepti

Litalgin 500 mg-ml + 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Litfulo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lito 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-01

PL

Resepti

Livial 2.5 mg tabletti SPC 2021-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Livmarli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Livogiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Livopan 50 % - 50 % lääkkeelinen kaasu, puristettu, SPC 2022-04-27

PL

Itsehoito

Livostin 0.5 mg-ml nenäsumute, suspensio SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Livostin 0.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2022-10-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lixiana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >