Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 278
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lenalidomide Fresenius Kabi 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2024-01-24

PL

Resepti

Lenalidomide Grindeks 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2022-06-13.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lenalidomide Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova SPC 2023-10-31

PL

Resepti

Lenalidomide ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli kova SPC 2023-06-02

PL

Resepti

Lenalidomide Sandoz 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2023-04-03

PL

Resepti

Lenalidomide Stada 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ja 25 mg kapseli, kova SPC 2023-06-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenvima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lenzetto 1,53 mg-suihke transdermaalisumute, liuos SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Leponex 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2022-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leqvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lercamed 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-28.docx

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-25

PL

Resepti

Lercanidipine Hydrochloride Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-08

PL

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-04

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol STADA 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Letybo 50 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-07-05

PL

Resepti

Leukeran 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantaatti, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levemir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levesia100 mikrog- 20 mikrog kalvopäällysteinen tabletti SPC 2023-07-17

PL

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-09-01

PL

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 100 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-08-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >