Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 279
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Loraxin 10 mg tabletti SPC 2010-08-23.doc

PL

Resepti

Lorazepam Macure 4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-07

PL

Resepti

Lorazepam Orion 1 mg tabletti SPC 2022-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lorviqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Losarion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Losarstad 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-05

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Losartan Krka 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Losartan Medical Valley 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-23

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Losartan STADA 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-16

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 50 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Orion 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-18

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-21

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide STADA 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-23

PL

Resepti

Losatrix 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Losatrix 25mg, 50mg, 100mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Losatrix Comp 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Losatrix Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2023-03-09

PL

Resepti

Losec MUPS 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Lotorin 50 mg/g ihovaahto SPC 2023-05-04

PL

Resepti

Lovastatin Alternova 40 mg tabletti SPC 2004-10-22

PL

Resepti

Loxentia 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lucentis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lugesteron 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Lugesteron 200 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-12-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >