Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 277
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Levosimendan Altan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Levosimendan Amdipharm 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-05-24

PL

Resepti

Levosimendan Bioglan 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Levosimendan Carinopharm 12.5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-08-04

PL

Resepti

Levosimendan EQL Pharma 2,5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-12-19

PL

Resepti

Levosimendan Fresenius Kabi 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Levosimendan Kalceks 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-05-09

PL

Resepti

Levosimendan STADA 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-09-19

PL

Resepti

Levosimendan Tillomed 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-09-16

PL

Resepti

Levothyroxine Orion 25, 50, 75, 100, 125 ja 150 mikrog tabletti SPC 2023-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmeldy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmyris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libtayo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lidbree 42 mg-ml geeli kohtuun, SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Lidocain c. adrenalin 5 mg-ml+10 mikrog-ml, 10 mg-ml+10 mikrog-ml, 20 mg-ml+5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Lidocaine Baxter 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-12-12

PL

Resepti

Lidokain Aguettant 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-10-19

PL

Itsehoito

Lidoposterin 50 mg-g rektaalivoide SPC 2023-03-06

PL

Resepti

Lilinorm 1 mg, 5 mg, 10 mg, 10mg_5mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Linagliptin STADA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Linatil comp 20 mg-12,5 mg tabletti SPC 2022-05-24

PL

Resepti

Linatilsan 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-08-02 Uusi

PL

Resepti

Linezolid Accord 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >