Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-10

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2024-04-17

PL

Itsehoito

Imodium Plus 2 mg-125 mg tabletti SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Imovane 5 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-08

PL

Resepti

Imovax Polio injektioneste, suspensio SPC 2023-04-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imraldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imurel 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imvanex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inbrija - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increlex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incresync - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Indapamide Orion 1,5 mg depottabletti SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Indium 111In DTPA 37 MBq-ml injektioneste, SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Indium In-111 Chloride 370 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Indium In-111 Oxinate 37 MBq-ml kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Indivina 1 mg- 2,5 mg, 1 mg - 5 mg, 2 mg - 5 mg tabletti SPC 2023-06-13

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli, kova SPC 2022-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inductos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Infanrix Hexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Infanrix-Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-04-26

PL

Resepti

Infanrix-Polio+Hib injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten SPC 2023-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Influvac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2024-06-12 Uusi

PL

Resepti

Influvac Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inhixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Injektionesteisiin käytettävä vesi CSL Behring SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Injexate 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Injexate 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg, 27,5 mg, 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty injektori SPC 2023-06-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inlyta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Innohep 2500 anti-Xa IU, 3500 anti-Xa IU, 4500 anti-Xa IU injektioneste, liuos, kerta-annosruiskussa SPC 2021-01-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >