Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 187
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (previously Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Zentiva (ent. Irbesartan Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iressa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Iricryn 0,3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-07-20

PL

Resepti

Irinotecan Accord 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-11-13

PL

Resepti

Irinotecan Fresenius Kabi 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2024-02-06 Uusi

PL

Resepti

Irinotecan medac 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-02-02

PL

Resepti

Irinotecan SUN 1.5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-04-05

PL

Resepti

Isangina 20 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Isangina 25 mg, 50 mg depotkapseli, kova SPC 2022-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iscover - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isentress - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ismox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2023-08-22

PL

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti SPC 2024-04-24

PL

Resepti

Isofluran Baxter inhalaatiohöyry, neste, SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Isoprenaline Macure 0,2 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2022-08-02

PL

Resepti

Isoptin Retard 120 mg, 240 mg depottabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Isopto Carpine 20 mg-ml, 40 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-08-25

PL

Resepti

Isosorbide Mononitrate Vitabalans 10 mg tabletti SPC 2023-09-21

PL

Resepti

Isotretinoin Actavis 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-12-22

PL

Resepti

Isotretinoin Orifarm 20 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-01-12

PL

Resepti

Isotretinoin Orion 20 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-02-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isturisa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Itoco 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2023-06-06

PL

Resepti

Itulazax 12 SQ-Bet tabletti, kylmäkuivattu SPC 2023-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Anpharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >