Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 186
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ibuxin 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-02

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2024-02-08

PL

Itsehoito

Ibuxin-Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icandra (ent. Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Novartis) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icatibant Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Icatibant Aguettant 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Icatibant Avansor 30 mg injektioneste, liuos SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Icatibant Fresenius 30 mg injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Icatibant Glenmark 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Icatibant ratiopharm 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-08-04

PL

Resepti

Icatibant Sandoz 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Icatibant Stada 30 mg-3 ml injektioneste liuos SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Icatibant Universal Farma injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-03-01.docx

PL

Resepti

Icatibant Viatris 30 mg liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-02-15.docx

PL

Resepti

Icatibant Zentiva 30 mg injektioneste liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2021-11-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iclusig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Icomas 0.30 % lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2021-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idacio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Idarubicin Accord 5 mg-5 ml, 10 mg-10 ml, 20 mg-20 ml injektioneste, liuos SPC 2022-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idefirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
IKERVIS - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilaris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ilomedin 0,1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2021-10-27.docx

PL

Resepti

Ilomedin 0.1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-05-08

PL

Resepti

Iloprost Zentiva 10 mikrog - ml, 20 mikrog - ml sumutinliuos SPC 2023-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilumetri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >