Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icandra (ent. Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Novartis) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iclusig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Icomas 0.30 % lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2020-06-16.doc

PL

Resepti

Ictady 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idacio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Idarubicin Accord 5 mg-5ml, 10 mg-10 ml, 20 mg-20 ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idefirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ikervis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilaris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ilomedin 0,1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-09-21.docx

PL

Resepti

Ilomedin 0.1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-05-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilumetri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Iluvien 190 mikrog implantaatti silmän lasiaiseen, asetin SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Imagopaque 200 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 300 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

PL

Resepti

Imagopaque 350 mg I-ml injektioneste SPC 2003-02-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti,kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Imatinib Koanaa 100 mg 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Imatinib Krka 100mg, 400mg dispergoituva tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-27

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Imatinib Orion 100 mg 400 mg kapseli, kova SPC 2021-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >