Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 192
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Imatinib Orion 100 mg 400 mg kapseli, kova SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Imatinib ratiopharm 100mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteine SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-26

PL

Resepti

Imatinib Stada 100 mg 400 mg kapseli SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Imatinib Stada 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Imatinib STADA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imbruvica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imcivree - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imdur 60 mg depottabletti SPC 2017-06-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imfinzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imigran 10 mg, 20 mg, nenäsumute SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Imigran 12 mg-ml injektioneste SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Imigran Radis 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Imigran Radis 50, 100 mg tabletti SPC 2016-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imlygic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Immunate 1000 IU FVIII - 750 IU VWF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-20

PL

Resepti

Immunate 250 IU FVIII - 190 IU VWF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-20

PL

Resepti

Immunate 500 IU FVIII - 375 IU VWF injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imnovid (ent. Pomalidomide Celgene) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli, kova SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Itsehoito

Imodium Plus 2 mg-125 mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Imovane 5 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Imovax Polio injektioneste, suspensio SPC 2021-03-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >