Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 227
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fetcroja - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2023-04-25

SPC

Resepti

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL Rx 2023-04-25

SPC

Resepti

fi-pil-octreotide-pfizer-solution-clean050418 2018-09-04.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fiasp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fibclot 1.5 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2022-08-01

SPC

Resepti

Fibryga 1 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2023-11-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filgrastim Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filsuvez - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-01

SPC

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-27

SPC

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti PL 2008-10-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fingolimod Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fingolimod Ailon 0.5 mg kapseli, kova PL 2023-12-14

SPC

Resepti

Fingolimod Avansor 0.5 mg kapseli, kova PL 2021-09-20

SPC

Resepti

Fingolimod Krka 0,5 mg kapseli, kova PL 2022-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fingolimod Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fingolimod Orion 0.5 mg kapseli, kova PIL 2021-03-02

SPC

Resepti

Fingolimod ratiopharm 0.25 mg ja 0.5 mg kapseli, kova PL 2021-05-06

SPC

Resepti

Fingolimod Stada 0.5 mg kapseli, kova PL 2021-08-02

SPC

Resepti

Fingolimod Tillomed 0.5 mg kapseli, kova pakkausseloste 2023-07-24

SPC

Resepti

Fingolimod Zentiva 0.5 mg kapseli, kova PL 2023-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Finlee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio PL 2019-01-07.docx

SPC

Resepti

Finomel Perifer infuusioneste, emulsio PL 2019-01-07.docx

SPC

Resepti

Finrexin ja Finrexin Neo jauhe PL 2021-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fintepla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firazyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firdapse (ent. Zenas) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Firekol 500 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >