Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 219
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Fluconazole B. Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-02-18

SPC

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-01-31

SPC

Resepti

Fludara 10 mg tabletti PL 2019-01-07

SPC

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-06-12 .docx

SPC

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-06-24

SPC

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos PL 2017-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Flumazenil B. Braun 0.1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-11-02

SPC

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-01-05

SPC

Resepti

Flumazenil hameln 0,1mg-ml injektio-/infuusioneste, liuos, PL 2020-06-11.doc

SPC

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-11-25 Uusi

SPC

Resepti

Fluorouracil Accord 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-07-17

SPC

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova PL 2020-12-16

SPC

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-04

SPC

Itsehoito

Flurhin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio OTC PL 2021-02-01

SPC

Resepti

Flurhin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio Rx PL 2021-02-01

SPC

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-08-13

SPC

Itsehoito

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2020-08-13

SPC

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute PL 2018-11-09

SPC

Resepti

Flutiform K-haler 50-5, 125-5 mikrog-annos inhalaatiosumute PL 2018-06-13

SPC

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli, kova PL 2018-09-06

SPC

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti PL 2021-02-15

SPC

Resepti

Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti PL 2012-03-16

SPC

Itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2020-09-09

SPC

Resepti

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2020-09-09

SPC

Resepti

FML Liquifilm 1 mg-ml silmätipat, suspensio PL 2020-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foclivia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Folic acid Vitabalans 1 mg tabletti PL 2019-02-26

SPC

Resepti

Folic acid Vitabalans 5 mg tabletti PL 2019-02-26

SPC

Resepti

Foliver 1 mg tabl PL 2020-07-07.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >