Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 231 kokonaismäärästä 231
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Fulvestrant Reddy 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-12-22

SPC

Resepti

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2022-05-04

SPC

Resepti

Fulvestrant Stada 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-08-07

SPC

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-04-30

SPC

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-05-18

SPC

Itsehoito

Fungorin 1 % emulsiovoide OTC PL 2022-07-01

SPC

Resepti

Fungorin 1 % emulsiovoide PL 2022-07-01

SPC

Resepti

Fungorin 250 mg tabletti PL 2022-09-15

SPC

Resepti

Furesis 20, 40 mg tabl PL 2024-02-08.docx

SPC

Resepti

Furesis 500 mg tabletti PL 2024-02-08

SPC

Resepti

Furesis comp tabletti PL 2020-11-17

SPC

Resepti

Furosemid Accord 10 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2022-07-15.docx

SPC

Resepti

Furosemid hameln 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-03-20

SPC

Resepti

Furosemide Basi 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2024-04-18

SPC

Resepti

Furosemide Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-01-17

SPC

Resepti

Furosemide Kalceks 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-06-01

SPC

Resepti

Furosemide Norameda 10mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-05-07.doc

SPC

Resepti

Fusidic Acid Orifarm 20 mg-g emulsiovoide PL 2017-11-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fuzeon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fycompa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos PL 2019-11-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8