Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 111
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Quetiapin Krka 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2020-09-04 Uusi

PL

Resepti

Quetiapin Medical Valley 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-10-23

PL

Resepti

Quetiapin Mylan 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Quetiapin Orion 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-25 Uusi

PL

Resepti

Quetiapin Ratiopharm 50, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2020-08-25 Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2019-10-29

PL

Resepti

Quetiapine Accord 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-25.doc

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reagila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperdal 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2018-08-03

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-08-28

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Risperidon Orion 1 mg_ml oraaliliuos SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kalvopäällysteiset tabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 0,5 mg tabletti SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Risperidone STADA 0,5 mg tabletti SPC 2019-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rxulti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Serdolect 4, 12, 16, 20 mg tabletti SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Serenase 1, 10 mg tabletti SPC 2019-05-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >