Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 49 kokonaismäärästä 49
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Fulvestrant Stada 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-01-14 Uusi

PL

Resepti

Letrolan 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-12

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Letrozol Actavis 2.5 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17

PL

Resepti

Letrozol Orion 2.5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29.doc

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol Stada (ent. Letrozole Stada) 2.5 mg tabletti SPC 2019-08-22

PL

Resepti

Letrozole Bluefish 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nubeqa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Tadex 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-11-06 Uusi

PL

Resepti

Tamofen 10 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Tamofen 20 mg tabletti SPC 2013-09-23

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti SPC 2016-04-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xtandi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zytiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2