Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 88
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2005-03-14

PL

Resepti

Inegy 10 mg-20 mg, 10 mg-40 mg, 10 mg-80 mg tabletti SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti SPC 2020-02-26

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Lipistad 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2020-06-01 Uusi

PL

Resepti

Liporion 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2019-03-27

Resepti

Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-29

PL

Resepti

Livazo 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-29

PL

Resepti

Livazo 4mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lojuxta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lopid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-02

PL

Resepti

Lovastatin Alternova 40 mg tabletti SPC 2004-10-22

PL

Resepti

Lovastatin Stada 20 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Lovastatin Stada 40 mg tabletti SPC 2015-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nilemdo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Orbeos 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2020-06-01 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pravafenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-07-16 Uusi

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Pravastatin Winthrop 20, 40 mg tabletit SPC 2005-10-04

PL

Resepti

Questran jauhe SPC 2018-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Repatha - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rosamera 10mg-10mg-8mg, 10mg-5mg-4mg, 10mg-5mg-8mg, 20mg-10mg-8mg, 20mg-5mg-4mg, 20mg-5mg-8mg tabletti SPC 2019-12-06

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >