Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 88 kokonaismäärästä 88
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rosuvastatin Accord 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis (ent. Rosuvastatin ratiopharm) 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-08-29

PL

Resepti

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-15

PL

Resepti

Rosuvastatin Glenmark 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Rosuvastatin Mylan 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-10-11

PL

Resepti

Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-02

PL

Resepti

Rosuvastatin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-08-29

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Rosuvastatin Xiromed 5mg, 10mg, 20mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Roxiper 10 mg-4 mg-1.25 mg, 20 mg-4 mg-1.25 mg, 10 mg-8 mg-2.5 mg, 20 mg-8 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14 Uusi

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-07.doc

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-07.docx

PL

Resepti

Simvastatin Bluefish 20 mg tabletti SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm (ent. Daxistin) 80 mg tabletti SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Stapressial 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-13

PL

Resepti

Triveram 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-12

PL

Resepti

Twicor 10 mg-10 mg, 20 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Valarox 10 mg_80 mg, 20 mg_80 mg, 10 mg_160 mg, 20 mg_160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Waylivra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zenon 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-02

Edelliset 30    |  1  2  3