Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 316
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-07-12

SPC

Resepti

Sertralin Orion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-12

SPC

Resepti

Sertralin Pfizer 50, 100 mg tabletti PL 2019-12-18

SPC

Resepti

Sertralin ratiopharm (ent. Sertralin Teva) 50, 100 mg tabletti PL 2019-07-17

SPC

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti PL 2013-12-18

SPC

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-22

SPC

Resepti

Sevelamer Avansor 800 mg tabletti PL 2019-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sevelamer carbonate Winthrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sevelamer Pharmathen 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-18.docx

SPC

Resepti

Sevikar 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-05 .doc Uusi

SPC

Resepti

Sevofluran Baxter 100 prosenttinen inhalaatiohöyry, neste PL 2018-01-23

SPC

Resepti

Sevorane inhalaatiohöyry PL 2016-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Shingrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sialanar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Sibicort emulsiovoide PL 2019-07-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sifrol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Siklos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silapo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Accord 50 mg, 100 mg tabletti PL 2018-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Orion (ent. Sildorin) 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2019-09-02

SPC

Resepti

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2015-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti PL 2019-12-11

SPC

Resepti

Sildenafil Stada 25 mg 50 mg 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Teva Pharma 20 mg tabletti PL 2016-11-09

SPC

Resepti

Silkis 3 mikrog-g voide PIL 2019-07-15.doc

SPC

Resepti

Silkis 3 mikrog-g voide PL 2019-03-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >