Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: a


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 400
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

A-Pen 500 mg ja 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2016-11-04

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-08 Uusi

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2016-05-17

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-04-24

SPC

Resepti

Abakavir-Lamivudin Vale 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abasaglar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abboticin infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2017-12-18

SPC

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti PIL 2017-12-18

SPC

Resepti

Abelcet 5 mg-ml infuusiokonsentraatti suspensiota varten PL 2015-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify JULKAISUTESTI 15-6-15 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane Testi 15-3-2018 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed Testi 15-3-2018 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Absenor 100, 300, 500 mg enterotabletti PL 2018-07-30

SPC

Resepti

Absenor 300, 500 mg depottabletti PL 2018-07-30

SPC

Resepti

Absenor 60 mg-ml oraaliliuos, 200 mg-ml tipat PL 2018-07-30

SPC

Resepti

Abstral 100, 200, 300, 400, 600 ja 800 mikrog resoribletti PL 2016-07-29

SPC

Resepti

Acarizax tabletti, kylmäkuivattu PL 2017-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Accofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Accolate 20 mg tabletti PL 2013-10-28

SPC

Resepti

Accupro 5, 10, 20 mg tabletti PL 2017-08-30

SPC

Resepti

Accupro Comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti PIL 2017-08-10

SPC

Resepti

Aciclovir Hexal infuusiokuiva-aine PL 2014-05-23

SPC

Itsehoito

Aciclovir Orion 200 mg tabletti OTC PL 2018-02-21

SPC

Resepti

Aciclovir Orion 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti PL 2018-02-21

SPC

Resepti

Aciclovir Pfizer (ent.Hospira) 25 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2017-06-12

SPC

Resepti/itsehoito

Aciclovir Sandoz 200 mg 25 tablettia OTC PL 2015-10-26

SPC

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti PL 2015-10-26

SPC

Resepti

Acidal (ent. Ulcerex) 20, 40 mg enterokapseli PL 2017-07-03

SPC

Itsehoito

Acidal 20 mg enterokapseli OTC PL 2017-07-03

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >