Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 328
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Spiriva Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos PL 2021-02-03

SPC

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti PL 2020-12-03

SPC

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2018-06-19.doc

SPC

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti PL 2019-09-17

SPC

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos PL 2020-05-04

SPC

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova PL 2020-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spravato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sprycel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova PIL 2020-03-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten, esitäytetty ruisku PL 2021-01-11

SPC

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2016-08-03

SPC

Resepti

Stapressial 10 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-5 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg-10 mg, 40 mg-10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Staquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Starlix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stayveer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg-3 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2018-12-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglatro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglujan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stelara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stella 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-18

SPC

Resepti

Stemetil 5 mg tabletti PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Stemflova 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-03-12

SPC

Itsehoito

Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraalisen käyttöön PL 2018-10-26

SPC

Resepti

Stesolid 5 mg-annos ja 10 mg-annos peräruiskeliuos PL 2020-03-12

SPC

Resepti

Stesolid Novum 5 mg-ml injektioneste, emulsio PL 2020-08-17

SPC

Resepti

Stilnoct 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stivarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stocrin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg kapseli PL 2015-05-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >