Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: z


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 143
  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Za_test - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2020-07-20

SPC

Itsehoito

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL OTC 2020-07-20

SPC

Resepti

Zaditen 0.25 mg/ml silmätipat PIL 2016-03-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zaltrap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalviso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zanidip 10 mg, 20 mg tabletti PL 2019-02-28

SPC

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti PL 2019-10-10

SPC

Resepti

Zanosar 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-11-18

SPC

Resepti

Zantac 15 mg-ml oraaliliuos PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Zantac 150 mg poretabletti PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Zantac 150, 300 mg tabletti PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-09-01 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zarzio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-28

SPC

Resepti

Zavedos 1 mg-ml injektioneste PL 2020-04-14

SPC

Resepti

Zavedos 5 mg kapseli PL 2020-04-14

SPC

Resepti

Zavedos injektiokuiva-aine PL 2020-04-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavesca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavicefta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zebinix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zeclar 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-28

SPC

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten PL 2020-04-28

SPC

Resepti

Zeclar OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2020-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeffix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zejula - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zelboraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >