Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: y


Pakkausselosteet 1 - 14 kokonaismäärästä 14
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Yanimo Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste PL 2018-10-09 Uusi

SPC

Resepti

Yantil depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti PIL 2010-11-15

SPC

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2017-07-18.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yargesa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Yasmin 0,03 mg-3 mg tabletti PL 2017-08-29

SPC

Resepti

Yasminelle 0.02 mg-3 mg tabletti PL 2018-02-09

SPC

Resepti

Yaz tabletti 0.02 mg-3 mg PL 2017-08-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yellox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yentreve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yervoy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yescarta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yondelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ytracis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yttriga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi