Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 304
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova PL 2018-01-17

SPC

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova PL 2018-08-02

SPC

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti PL 2018-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spectrila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spedra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste PIL 2003-10-10

SPC

Resepti

Spesicor DOS 95 mg, 190 mg depottabletti PL 2019-10-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spiriva 18 mikrog inhalaatiojauhe PL 2016-12-20

SPC

Resepti

Spiriva Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste PL 2019-06-13

SPC

Resepti

Spirix 25 mg tabletti PL 2014-09-09

SPC

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti PL 2018-11-30

SPC

Resepti

Spirix 50 mg tabletti PL 2014-09-09

SPC

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2018-06-19.doc

SPC

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti PL 2019-09-17

SPC

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos PL 2018-01-19

SPC

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova PL 2017-04-24

SPC

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet PL 2019-01-24

SPC

Itsehoito

Sprintafen 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sprycel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova PIL 2016-01-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten PL 2018-01-04

SPC

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2016-08-03

SPC

Resepti

Stapressial 10 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 10 mg, 40 mg - 10 mg - 10 mg, kalvopäällysteiset tabletit, PL, 2019-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Starlix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stayveer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg-3 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2018-12-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >