Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 328
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti PL 2021-03-11

SPC

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti PL 2021-03-11

SPC

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-02-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somadril Comp tabletti PL 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somakit Toc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somatuline Autogel 60, 90, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-11-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somavert - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
SonoVue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide PL 2019-03-12

SPC

Resepti

Soprobec 50 mikrog-annos, 100 mikrog-annos, 200 mikrog-annos, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos PL 2021-04-29

SPC

Resepti

Sorafenib Mylan 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-24

SPC

Resepti

Sorafenib ratiopharm 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-25

SPC

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-08.docx

SPC

Resepti

Sorafenib Stada 200 mg tabletti,kalvopäällysteinen PL 2021-01-28.docx

SPC

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti PL 2019-12-16

SPC

Resepti

Sotalol Gea 80 mg, 160 mg tabletti PIL 01-05-01

SPC

Resepti

Sotalol Mylan 80 mg, 160 mg tabletti PL 2020-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova PL 2019-08-15

SPC

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova PL 2020-09-15

SPC

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty PL 2021-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spectrila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spedra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste PIL 2003-10-10

SPC

Resepti

Spesicor DOS 95 mg, 190 mg depottabletti PL 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spiriva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova PL 2020-09-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >