Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 316
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide PL 2019-03-12

SPC

Resepti

Soprobec 50-100-200-250 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos PL 2020-02-11.doc

SPC

Resepti

Sorafenib ratiopharm 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-25

SPC

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-08.docx Uusi

SPC

Resepti

Sorafenib Stada 200 mg tabletti,kalvopäällysteinen PL 2020-06-01.docx

SPC

Resepti

Sotacor 80 mg tabletti PL 2019-12-16

SPC

Resepti

Sotalol Gea 80 mg, 160 mg tabletti PIL 01-05-01

SPC

Resepti

Sotalol Mylan (ent. Sotalol Merck NM) 80 mg, 160 mg tabletti PIL 2017-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova PL 2019-08-15

SPC

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova PL 2018-08-02

SPC

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti PL 2018-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spectrila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spedra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste PIL 2003-10-10

SPC

Resepti

Spesicor DOS 95 mg, 190 mg depottabletti PL 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Spiriva 18 mikrog inhalaatiojauhe PL 2016-12-20

SPC

Resepti

Spiriva Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste PL 2019-06-13

SPC

Resepti

Spirix 25 mg tabletti PL 2014-09-09

SPC

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti PL 2018-11-30

SPC

Resepti

Spirix 50 mg tabletti PL 2014-09-09

SPC

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2018-06-19.doc

SPC

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti PL 2019-09-17

SPC

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos PL 2020-05-04

SPC

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova PL 2020-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spravato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet PL 2020-05-19

SPC

Itsehoito

Sprintafen 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >