Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 328
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Sildenafil Stada 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Sildenafil Teva Pharma 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-01-20

SPC

Resepti

Silkis 3 mikrog-g voide PIL 2019-07-15.doc

SPC

Resepti

Silkis 3 mikrog-g voide PL 2019-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodosin Recordati - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Silotoc 2.13 mg-ml oraalililiuos PL 2019-11-04

SPC

Resepti

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-08-15

SPC

Resepti

Simavastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simbrinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Simdax 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simponi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Simulect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Simvastatin Bluefish 20 mg tabletti PL 2020-05-11

SPC

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-04

SPC

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg tabletti PL 2020-04-02

SPC

Resepti

Simvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti PL 2020-04-24

SPC

Resepti

Simvastatin ratiopharm 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-21

SPC

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-14

SPC

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-07-14

SPC

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-14

SPC

Resepti

Sinemet 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti PL 2018-08-24

SPC

Resepti

Sinemet Depot 50 mg-200 mg depottabletti PL 2020-03-10

SPC

Resepti

Singulair 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-10-07

SPC

Resepti

Singulair 4 mg purutabletti PL 2020-10-07

SPC

Resepti

Singulair 4 mg rakeet PL 2020-03-30

SPC

Resepti

Singulair 5 mg purutabletti PL 2020-10-07

SPC

Resepti

Singulair-AR 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-10-07

SPC

Resepti

Singulair-AR 4 mg purutabletti PL 2020-10-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >