Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 359
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Posirex Honey-Lemon 1,2 mg-0,6 mg imeskelytabletti PL 2017-02-20

SPC

Itsehoito

Posirex Mint 1,2 mg-0,6 mg imeskelytabletti PL 2017-02-20

SPC

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti PL OTC 2018-01-25

SPC

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti PL RX 2018-01-25

SPC

Resepti

Postinor 1.5 mg tabletti PL 2019-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg tabletti PL 2017-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pramipexole Orion 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti PL 2019-02-20

SPC

Resepti

Pramipexole Orion 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.1 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti PL 2018-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prandin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prasugrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti PL 2019-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pravafenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20, 40 mg tabletti PL 2015-12-28

SPC

Resepti

Pravastatin Sandoz 20 mg, 40 mg tabletti PL 2019-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praxbind - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti PL 2018-06-13

SPC

Resepti

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten PL 2018-07-11

SPC

Itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten PL OTC 2018-07-11

SPC

Resepti

Precosa 250 mg kapseli PL 2018-07-11

SPC

Itsehoito

Precosa 250 mg kapseli PL OTC 2018-07-11

SPC

Resepti

Pred Forte 10 mg-ml silmätipat, suspensio PL 2019-05-20

SPC

Resepti

Prednisolon 5, 20, 40 mg tabletti PIL 2017-09-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >