Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 349
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Pausanol 0.1 mg-g emätinemulsiovoide PL 2017-10-02

SPC

Itsehoito

Pausanol 0.5 mg emätinpuikko PL 2017-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti PL 2016-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PegIntron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Pegorion 6 g ja 12 g jauhe oraaliliuosta varten PL 2017-03-08

SPC

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2019-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Avansor 100 mg, 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2018-11-21

SPC

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Hexal 25 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-07-01.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed KRKA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Mylan 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-11-22

Resepti

Pemetrexed Norameda 100 mg 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten liuos PL 2017-11-13

SPC

Resepti

Pemetrexed Orion 100 mg, 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Pfizer (ent. Pemetrexed Hospira UK Limited) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Seasec, 100mg 500mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos, PL 2019-11-05.doc

SPC

Resepti

Pemetrexed STADA 25 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2019-10-07

SPC

Resepti

Pemetrexed Synthon Hispania 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-01-11

SPC

Resepti

Pemetrexed Synthon Hispania 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >