Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 271 - 300 kokonaismäärästä 347
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pregabalin Stada 25, 75, 150, 225, 300 mg kapseli PL 2018-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva k.s. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pregnyl 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2018-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prepandrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti PL 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 13 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevymis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Prexige 100 mg tabletti PL 2007-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prezista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prialt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti PL 2017-08-28

SPC

Resepti

Priligy 30, 60 mg tabletti PL 2019-01-02

SPC

Itsehoito

Primaspan 50, 100, 250 mg enterotabletti PL 2019-12-10

SPC

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti PL 2018-12-17

SPC

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti PL 2019-04-03

SPC

Resepti

Primovist 0.25 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-10-30

SPC

Resepti

Primperan 10 mg tabletti PL 2019-11-07

SPC

Resepti

Primperan 5 mg-ml injektioneste PL 2019-11-07

SPC

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) PL 2019-11-08

SPC

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku PL 2019-11-08

SPC

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2020-03-04

SPC

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku PL 2020-03-04

SPC

Resepti

Prismasol Kalium 2 mmoll hemodialyysi-hemofiltraationeste PIL 2019-11-06.docx

SPC

Resepti

Prismasol Kalium 4 mmoll hemodialyysi-hemofiltraationeste PIL 2019-11-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pritor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PritorPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pro-Epanutin 75 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2020-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procoralan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >