Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 349
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pemetrexed Synthon Hispania 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-03-13

SPC

Resepti

Pemetrexed Teva 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi, infuusionestettä varten, liuos SPC 2016-03-15

SPC

Resepti

Penomax 200, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-06-17

SPC

Resepti

Pentasa 1 g depottabletti PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Pentasa 1 g peräpuikko PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Pentasa 1 g-100 ml peräruiskesuspensio PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Pentasa 1, 2, 4 g depotrakeet PL 2020-01-10

SPC

Resepti

Pentasa 500 mg depottabletti PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Pentavac injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Penthrox 99,9 % 3 ml inhalaatiohöyry PL 2019-11-18

SPC

Resepti

Pentiro 50-12.5-200 mg, 100-25-200 mg, 150-37.5-200 mg, 175-43.75- 200 mg, 200-50-200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-09-06

SPC

Resepti

Pentoxin 400 mg depottabletti PL 2020-06-02

SPC

Itsehoito

Pentoxyverine Sanofi (ent Pentoxyverine Pharos) 2,13 mg-ml oraaliliuos PL 2020-05-20

SPC

Itsehoito

Pepcid 10 mg tabletti PL 2018-09-05

SPC

Itsehoito

Pepcid Duo 10-165-800 mg purutabletti PL 2019-05-02

SPC

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg ja 8 mg tabletti, päällystetty PL 2018-04-03

SPC

Resepti

Peratsin Dekanoaatti 108 mg-ml injektioneste PL 2017-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pergoveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Perindopril Krka 2 mg, 4 mg mg tabletti PL 2019-08-28

SPC

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti PL 2019-07-05

SPC

Resepti

Perindopril Orion PIL 4mg-8mg 2019-09-13

SPC

Resepti

Perindopril ratiopharm 4 mg tabl PIL 2019-08-09

SPC

Resepti

Perindopril ratiopharm 8 mg tabletti PIL 2019-07-30

SPC

Resepti

Perindopril- Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti PL 2019-10-24

SPC

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4mg-5mg, 4mg-10mg, 8mg-5mg, 8mg-10mg tabletti PL 2018-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Perjeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste PL 2019-04-09

SPC

Resepti

Persantin 75 mg tabletti PL 2016-07-22

SPC

Resepti

Persantin Depot 200 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2015-06-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >