Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 349
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Paracetamol Accord 500 mg tabletti OTC PL 2019-06-27

SPC

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 500 mg tabletti PL 2019-06-27

SPC

Resepti

Paracetamol Actavis 500 mg tabletti PL 2019-05-31

SPC

Resepti

Paracetamol B. Braun 10 mg-ml infuusioneste PL 2019-11-01

SPC

Resepti

Paracetamol Codramol 500 mg tabletti, PL 2018-05-15

SPC

Resepti

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-06-24

SPC

Resepti

Paracetamol Panpharma 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2017-04-24

SPC

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti PL 2020-03-25

SPC

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti PL OTC 2020-03-24

SPC

Itsehoito

Paracetamol+C ratiopharm poretabletti PL 2019-10-21

SPC

Resepti

Paracetamol-Ratiopharm 500 mg tabletti PL 2019-07-10

SPC

Itsehoito

Paracetamol-Ratiopharm 500 mg tabletti PL OTC 2019-07-10

SPC

Resepti

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti PL 2019-08-13

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti PL OTC 2019-08-14

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1 g tabletti PL 2019-04-17

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1 g tabletti PL OTC 2019-04-17

SPC

Itsehoito

Paramax Junior 250 mg tabletti PL 2019-04-17

SPC

Resepti

Paramax Rap 500 mg tabletti PIL 2019-04-17

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Rap 500 mg tabletti PIL OTC 2019-04-17

SPC

Resepti

Paramax-Cod 500 mg-30 mg tabletti PL 2019-05-20

SPC

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletit PL OTC 2019-10-15

SPC

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletti PL 2018-03-13

SPC

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste PL 2020-02-03

SPC

Resepti

Paricalcitol Alternova 1, 2 mikrog kapseli, pehmeä PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti PL 2020-05-10 Uusi

SPC

Resepti

Parlodel 2,5 mg tabletti PL 2019-04-08

SPC

Resepti

Parlodel 5 mg, 10 mg kapseli, kova PL 2016-11-04.docx

SPC

Itsehoito

Parosept 1.2 mg-ml suuvesi PL 2020-02-10

SPC

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >