Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N06AX*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 52
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Agomelatin Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäälysteinen SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Azona 50 mg kapseli SPC 2018-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bupropion Accord 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bupropion Orion 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cymbalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duloxetin Aristo 30 mg,60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Duloxetin STADA 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-03-04 Uusi

PL

Resepti

Duloxetin STADA 30 mg, 60 mg enterokapseli kova SPC 2020-03-04 Uusi

PL

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Duloxetine Krka 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2019-07-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duloxetine Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duloxetine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duloxetine Orion 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-03-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duloxetine Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Edronax 4 mg tabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Efexor Depot 37.5, 75, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2020-01-13

PL

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti SPC 2012-01-25

PL

Resepti

Ixel 25 mg kapseli SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Ixel 50 mg kapseli SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Loxentia 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg 45 mg tabletti SPC 2010-05-05

PL

Resepti

Mirtamerck 15 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 30 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 45 mg tabletti SPC 2005-05-11

  1  2  |  Seuraavat 30   >