Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: B05B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 81
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Aminoplasmal 16 N-l infuusioneste SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Benelyte infuusioneste, liuos SPC 2016-07-11

PL

Resepti

Calciumgluconat B Braun 100 mg/ml injektioneste SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Clinimix N17G35E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G15E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G20E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

ClinOleic 200 mg-ml infuusioneste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Finomel infuusioneste, emulsio SPC-2018-01-07.docx

PL

Resepti

Finomel Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2019-01-07.docx

PL

Resepti

Glucos B. Braun 100 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos B. Braun 200 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos B. Braun 300 mg-ml infuusioneste SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Glucos B. Braun 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 100 mg/ml infuusioneste, liuos SPC 2018-05-02

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 50 mg-ml infuusioneste SPC 2018-05-17

PL

Resepti

Glucos Fresenius Kabi 50, 100, 200, 300 mg-ml infuusioneste SPC 2020-04-30.doc Uusi

PL

Resepti

Glucose-Na-K Baxter 50 mg-ml, infuusioneste,liuos, SPC 2020-02-27.docx

PL

Resepti

Glucosteril 100 mg-ml infuusioneste SPC 2018-05-02

PL

Resepti

Intralipid 100 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Intralipid 200 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Kabiven infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Kabiven Perifer (ent. Kabiven PI) infuusioneste SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Kalii chloridum-Natrii chloridum B. Braun 1,5+9mgml 3+9mgml inf SPC FI 2012-10-04 clean.doc

PL

Resepti

Lipoplus 200 mg-ml infuusioneste, emulsio SPC 2020-06-16.doc Uusi

PL

Resepti

Mannitol Baxter Viaflo 150 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-26

PL

Resepti

Mannitol Braun 150 mg-ml infuusioneste SPC 2020-03-13

PL

Resepti

Natriumbicarbonate Braun 75 mg-ml infuusioneste SPC 2020-01-09

PL

Itsehoito

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste SPC 2017-04-11

PL

Itsehoito

Natriumklorid Baxter 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg-ml infuusioneste SPC 2018-12-03

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >