Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 134
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Zonnic Peppermint 1 mg-suihke sumute suuonteloon SPC 2024-03-12 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zopiclone Orion 3.75 mg, 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-27

PL

Resepti

Zopiklon Mylan 5 mg tabletti SPC 2019-11-19

PL

Resepti

Zopinox 3.75 mg tabletti SPC 99-10-13

PL

Resepti

Zopinox 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Zopitin 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zostavax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Zoviduo 50 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2024-04-02

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Zovirax 3 prosenttinen silmävoide SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax 40 mg-ml ja 80 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-10-25

PL

Itsehoito

Zovirax 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2024-02-15

PL

Resepti

Zovirax infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ZTALMY - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zubsolv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zumenon 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zutectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyban 150 mg depottabletti SPC 2023-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyclara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zydelig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zykadia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyllt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyloric 100 mg, 300 mg tabletit SPC 2023-03-16

PL

Itsehoito

Zymelin Menthol 1 mg-ml nenäsumute SPC 2004-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynlonta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynrelef - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynyz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zypadhera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyprexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >