Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 143
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zelboraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2021-08-23 Uusi

PL

Resepti

Zeldox 20 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zepatier - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeposia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zerbaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zercepac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zessly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zevalin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zevtera 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ziagen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Zidoval 7.5 mg-g emätingeeli SPC 2020-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zimbus Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zinacef 250 mg, 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinforo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zinnat 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinplava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ziprasidon Krka 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Ziprasidon Pfizer 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2021-08-23 Uusi

PL

Itsehoito

Zipzoc voidesukka SPC 2017-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zirabev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zithromax 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Zithromax 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Zithromax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Zithromax IV 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoely - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zofran 16 mg peräpuikko SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Resepti

Zofran 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-27 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >