Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 134
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Zoledronic Acid Fresenius Kabi infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-09-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zoledronic Acid Oresund Pharma 4 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2023-02-16

PL

Resepti

Zoledronic Acid Oresund Pharma 5 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Zoledronic acid STADA 4 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-28

PL

Resepti

Zoledronic acid Sun 5 mg infuusioneste, liuos SPC 2021-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zolestad 5 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2024-04-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zolgensma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, tabletti SPC 2022-30-30.doc

PL

Resepti

Zoloft 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Zolpidem Vitabalans 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ZOLSKETIL pegylated liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2023-09-11

PL

Resepti

Zomacton 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2021-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zomarist - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zometa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zomig 2.5 mg, 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-22

PL

Resepti

Zomig Nasal 2.5 mg-annos, 5 mg-annos, nenäsumute SPC 2023-07-25

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2,5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2024-06-14 Uusi

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2,5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2024-06-14 Uusi

PL

Resepti

Zomylac 80 mg/ml + 16 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2024-01-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zonegran - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zonisamide Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zonisamide STADA 50 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2023-03-09

PL

Itsehoito

Zonnic Mint 2 mg pussi suuonteloon SPC 2022-02-10

PL

Itsehoito

Zonnic Mint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2022-01-28

PL

Itsehoito

Zonnic Mint 4 mg pussi suuonteloon SPC 2022-02-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >