Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 143
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Zofran 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Zofran Zydis 4 mg, 8 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Zoladex 10.8 mg implantaatti SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Zoladex 3.6 mg implantaatti SPC 2021-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic Acid Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zoledronic Acid Aristo 4 mg-100 ml injektioneste, liuos SPC 2018-10-02

PL

Resepti

Zoledronic Acid Aristo 5 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-02

PL

Resepti

Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4mg-5ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2017-07-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic Acid Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zoledronic acid Sandoz 4 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Zoledronic acid Sandoz 4 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Zoledronic acid Stada 4 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-28

PL

Resepti

Zoledronic acid Sun 5 mg infuusioneste, liuos SPC 2021-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zolestad 5 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zolgensma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zolic 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-26

PL

Resepti

Zolmistad 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, 5 mg tabletti SPC 2019-11-13.doc

PL

Resepti

Zoloft 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Zolpidem Vitabalans 10 mg tabletti SPC 2019-10-01

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2021-07-13

PL

Resepti

Zomacton 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2021-02-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zomarist - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zometa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zomig 2.5 mg, 5 mg tabletti SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Zomig Nasal 2.5 mg-annos, 5 mg-annos, nenäsumute SPC 2021-01-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >