Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 143 kokonaismäärästä 143
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zykadia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyllt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyloric 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-12

PL

Itsehoito

Zymelin Menthol 1 mg-ml nenäsumute SPC 2004-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynquista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynrelef - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynteglo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zypadhera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyprexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyprexa Velotab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Zyrtec 1 mg/ml oraaliliuos SPC 2019-06-26

PL

Resepti/itsehoito

Zyrtec 10 mg tabletti SPC 2019-06-26

PL

Itsehoito

Zyrtec 10 mg-ml tipat SPC 2019-06-26

PL

Itsehoito

Zysils appelsiini-hunaja 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-06-22

PL

Itsehoito

Zysils sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-06-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zytiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyvoxid 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Resepti

Zyvoxid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-21 Uusi

PL

Itsehoito

Zyx Appelsiini-Hunaja, Eukalyptus, Minttu, Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Itsehoito

Zyx Appelsiini-Hunaja, Eukalyptus, Minttu, Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Itsehoito

Zyx Appelsiini-Hunaja, Eukalyptus, Minttu, Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Itsehoito

Zyx Appelsiini-Hunaja, Eukalyptus, Minttu, Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2021-10-05 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5