Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 112 kokonaismäärästä 112
Edelliset 30    |  1  2  3  4   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Klexane 100 mg - ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Klexane 12 000 IU, 15 000 IU injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Klexane cum Conservans 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Kliogest tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Klisyri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Klotriptyl 10.8 mg-10 mg, Klotriptyl mite 12.5 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-03

PL

Itsehoito

Klyx peräruiskeliuos SPC 2019-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kogenate Bayer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Komboglyze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Konact 20 mg_g shampoo SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Konakion Novum 10 mg - ml injektioneste, liuos SPC 2023-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Koselugo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kovaltry - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kuvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Kvilla oraaliliuos SPC 2023-06-14

PL

Resepti

Kyleena 19,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2023-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kymriah - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kyntheum - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kyprolis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kyypakkaus 50mg tabletti SPC 2021-06-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4