Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 112
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Katapekt oraaliliuos SPC 2021-12-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kauliv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Kefexin 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kelzyn 2 mg-0,02 mg depottabletti SPC 2024-03-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kengrexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kentera (ent. Oxybutynin Nicobrand) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Keppra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kerendia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kesimpta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-06

PL

Resepti/itsehoito

Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-08

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-12-30

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-12-30

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-15

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Ketamin Abcur 10 mg-ml, 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Ketanest-S 5mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-17.doc

PL

Resepti

Ketazed 0,25 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2024-03-14

PL

Resepti

Ketesse 25 mg oraaliliuos, annospussi SPC 2022-09-28

PL

Resepti

Ketesse 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-20

PL

Resepti

Ketesse 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-03-27

PL

Resepti

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Ketipinor 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-01-12

PL

Itsehoito

Keto 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >