Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 112
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kabiven infuusioneste, emulsio SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Kabiven Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2023-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kadcyla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kaftrio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-13

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D 500 mg-10 mikrog purutabletti SPC 2022-06-13

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D 500 mg-10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Kalcipos-D forte 500 mg-20 mikrog purutabletti SPC 2022-05-31

PL

Resepti/itsehoito

Kalcipos-D forte 500 mg-20 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Itsehoito

Kalcipos-D mite 500 mg-5 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Kalciumfolinat Stada 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-31

PL

Itsehoito

Kaleorid 1 g depottabletit SPC 2024-04-21

PL

Itsehoito

Kaleorid 750 mg ja 1 g depottabletit SPC 2023-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kaletra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kalii chloridum-Natrii chloridum B. Braun 1,5+9mgml 3+9mgml inf SPC FI 2012-10-04 clean.doc

PL

Itsehoito

Kalisol 50 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-05-19

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi G-L Pharma 65 mg tabletti SPC 2024-01-10

PL

Itsehoito

Kaliumjodidi SERB 65 mg tabletti SPC 2023-07-06

PL

Resepti

Kaliumklorid Braun 150 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-12-17

PL

Resepti/itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 1 g depottabletti SPC 2021-02-23

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti SPC 2023-12-21

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 1 g depottabletti SPC 2022-08-15

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 750 mg depottabletti SPC 2021-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kalydeco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kandrozid 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2022-09-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kanjinti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kanuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kapruvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvezide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >