Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 111
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Ketoconazol 20mg-ml shampoo SPC 2022-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ketoconazole HRA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ketokonazol Oriola-KD 20 mg-g shampoo SPC 2023-06-14

PL

Resepti

Ketomex 200 mg depottabletti SPC 2010-12-14

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Ketorolac S.A.L.F. 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-07

PL

Resepti

Ketosteril kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-14

PL

Resepti/itsehoito

Ketotifen Stulln 0,25 mg-ml, silmätipat, liuos SPC 2024-03-06 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Kevenix 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Kevesy 5 mg-ml, 10 mg-ml, 15 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kevzara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Keytruda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kidtrayze infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kigabeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
KIMMTRAK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kineret - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinpeygo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinzalkomb - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinzalmono (ent. Telmisartan Boehringer Ingelheim Pharma KG) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kiovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kirsty - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kisplyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kisqali - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kivexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-26 Uusi

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-26 Uusi

PL

Resepti

Klacid 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2024-02-26 Uusi

PL

Resepti

Klacid 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2024-02-26 Uusi

PL

Resepti

Klacid OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2024-02-13 Uusi

PL

Resepti

Klexane 100 mg - ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >