Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 121
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ganirelix Gideon Richter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ganirelix Orifarm 0,25 mg - 0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-10-20.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil 9 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2023-12-01

PL

Itsehoito

Gastrografin 100 mg-ml - 660 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-01-27

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2021-12-10

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gavreto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gaxenim 0,5 mg kapseli, kova SPC 2024-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gazyvaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gazyvaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2005-03-14

PL

Resepti

Geepenil 606 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, (PER) Geepenil 6.06 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-03-10

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gefitinib Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Gelofusine 40mg-ml infuusioneste SPC FI 2022-03-18

PL

Resepti

Geloplasma infuusioneste, liuos SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Gemcitabin Actavis 40 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2011-08-02

PL

Resepti

Gemcitabin Sandoz 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-12-11

PL

Resepti

Gemcitabin Sun 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-05-24 Uusi

PL

Resepti

Gemcitabine Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Gemkabi 38 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-11-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gencebok (ent. Neocaf) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-07-04

PL

Resepti

Gensumycin 40 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-04-12

PL

Resepti

Gentacoll 1.3 mg-cm2 implantaatti SPC 2020-09-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >